31 thoughts on “GTA 5 Mod – Franklin Chạm Mặt Giang Hồ Trả Thù Cho Chị Đại

  1. Dở cái là tự nhiên giống như mình là nhân vật,đàn e rồi nói gì đó,coi mà thấy dở

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *