32 thoughts on “HÀI CHẾ – NGỘ KHÔNG KÌ CỤC TRUYỆN || Wukong Chế

  1. phim này nhìn công nghệ đẹp mắt thật
    ĐÚNG LÀ 1 SIÊU PHẨM ĐIỆN ẢNH VỀ CÔNG NGHỆ CỦA TQ

  2. CHÚC CÁC BẠN XEM PHIM VUI NHA … Ủng hộ phim Wukong – Ngộ Không Truyền Kỳ bằngcách đến rạp xem nhé, bắt đầu công chiếu từ 14/07/2017

  3. Tui coi video của mẹ là tôi phải hạ volume nhỏ nhất có thể để ba mẹ không nghe thấy được đó mẹ duy khiêm 😒

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa