Author

hatuankhang90@gmail.com

43 thoughts on “Hài Kịch "Âm Dương Đôi Đường" | PBN 79 | Hoài Linh, Chí Tài, Bé Kevin Phan

  1. 💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

  2. chưa từng 1 lần trong đời xem hài có Hoài linh. với mình thì thấy nhảm vc, với người khác thì không nói đến mỗi người một cảm nhận nhé
    tự nhiên thấy video này recommended trên youtube của mình, vào xem dc tí phải comment xong đi ra luôn

  3. Bài hát "người về từ lòng đất" đầu video là Chí Tài hát luôn, giờ mới nghe được giọng chú…!!!

  4. Hoài Linh chỉ xếp thứ 2 thôi. Người số 1 phải là Đệ Nhất Nhà Tiên Tri Vũ Trụ, Đệ Nhất Quốc Sư Hoa Kì Cố Vấn Tối Cao của Tổng Thống Đô Nan Chum Trần Dần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *