Author

hatuankhang90@gmail.com

25 thoughts on “[Hài Kịch] Osin Là Ông Nội – Hoài Linh, Chí Tài, Trường Giang

  1. trên trời có triệu vì sao dưới đất nó phải có tao với mày yêu thì kệ mẹ mày tao không mày mày làm gì được tao

  2. Ngồi buồn xếp lá vàng rơi
    Xếp thành bốn chữ chọn đời yêu em
    Yêu em hai chữ chung tình
    Ghét em bốn chữ chúng mình chia tay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *