30 thoughts on “Hài Kịch "Thể Dục Thẩm Mỹ" | PBN 107 | Chí Tài, Việt Hương, Hoài Tâm, Thúy Nga, Kỳ Duyên, Nhật Bình

  1. Thằng ngạn mặt lồn, nó kêu Việt nam nghèo thứ 2 thế giới, chế độ ở Việt Nam là một chế độ quái gì đó

  2. tục tĩu quá, chẳng hài gì cả. lạm dụng từ ngữ ám chỉ các bộ phận kín và việc quan hệ tình dục thì có gì hay đâu. kịch bản không chịu đầu tư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *