29 thoughts on “Hài Xuân Hinh 2020 – Hồng Vân, Thanh Thanh Hiền giành nhau hộp bò Kobe của Xuân Hinh và cái kết

  1. Tôi sinh năm 1983 tôi đã mê bác xuân hinh từ năm tui còn ở truồng tắm mưa.thời đó bác hinh chỉ diên trên rađio thoi .giờ coi đk cả người bác hinh là thang thuốc bổ của mọi thời đai .chúc bác hinh mai mai khoe manh ạ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *