Author

hatuankhang90@gmail.com

18 thoughts on “Hài Xuân Hinh | Dậy Con Ra Tỉnh | Phim Hài Xuân Hinh, Vân Dung Mới Nhất

  1. Nsut xuân hinh và nsnd hương lan ( đóng em bé Hà Nội) chứ đâu mà Vân Dung. Vân Dung chỉ đóng vs chú hinh tiểu phẩm Kiếp con tằm

  2. Trước có đầu chạy băng mà mở ko biết bao nhiêu lần đến nỗi thuộc hết cả lời thoại

  3. Xem hài của chú xuân hinh càng về thời xưa hay tuyệt câu ca thấm cho đến từng thời đại không sai từ nào.. Cháu nghiện giọng ca chèo của chú từ tấm bé 👍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *