4 thoughts on “Hát chế vui (Nguồn coppy: Cấm cười cấm nghĩ bậy)

 1. A li ba ba đi giày ba ta mới mua nghìn 3 .. á li ba bà
  A li ba ba vào nhà ng ta dắt xe đạp ra .. bán cho siêu thị
  Yêu a đi a dắt e vào công viên
  Vào công viên , e sướng e cười như điên
  Yêu a đi a dắt e lên tầng 2
  Lên tầng 2 , dứt khoát làm e có thai
  Yêu a đi a dắt e lên tầng tư
  Lên tầng tư , e sướng rên ừ ứ ư

 2. Đi solo đến sáng mới mò về nhà
  Trong bao gai còn có cả vịt và gà
  Thả chúng ra chúng kêu như hát quốc ca
  Rồi ngày mai , a đem ra chợ ga bán
  Bán xong xuôi , tối đến a là hoàng gia
  Đi xa khi về xì ke , chết cha a cắn lắc ke
  cha cha cha a thấy có 1 bà già
  Buông tôi ra , vì tôi thích bà rồi mà
  Đi siêu thị là mua tông mì .. a í á i ê
  1 đôi tông lì và 3 cân mì …a í a i ề
  Ì ê a í a i ê .. 1 đôi nem xào 1 đôi tông lào mà đéo biết ăn đôi nào
  I ê a í á i ê 1 đôi tông lì và 3 cân mì mà đéo biết đi đôi gì

 3. Thúy kiều cùng vs thúy vân 2 cô tắm mát ra sân mà đọ đùi
  Đùi kiều vừa trắng vừa thon , đùi vân cũng thế nhưng mà lại hơi đen
  Thúy kiều cùng vs thúy vân ăn no tắm mát rủ nhau mà đọ đèn
  Đèn kiều vừa sáng vừa xinh , đèn vân cũng thế nhưng mà lại râu ngô
  Thúy kiều cùng vs thúy vân ăn no tắm mát ra sân mà đọ đồ
  Đồ kiều vừa trắng vừa to , đồ vân cũng thế sao mà lại xum xuê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa