Author

hatuankhang90@gmail.com

13 thoughts on “Hướng dẫn bay Flycam KY101: nhào lộn 360, máy bay điều khiển giá 289k

  1. tại sao mình bay sao đẩy cần lên thì nó bay trai bay phải cân chỉnh không được ak xin chỉ giúp và lưu cách nào ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *