Hướng dẫn cài driver âm thanh bằng phần mềm Driver BoosterLink download Driver Booster:

Link download nhanh phần mềm không giống như trong video, bạn chỉ cần đọc file “HuongDan.txt” để hiểu cách cài đặt:

Sửa lỗi máy tính không nghe được âm thanh phần đầu:

Lưu ý đối với 1 số bạn bị mất Volume trên thanh Taskbar windows
Coi video hướng dẫn tại đây:

Nguồn: https://fumceunice.org/

Xem thêm bài viết: https://fumceunice.org/category/cong-nghe/

15 thoughts on “Hướng dẫn cài driver âm thanh bằng phần mềm Driver Booster

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa