32 thoughts on “hướng dẫn chép file từ iphone vào máy tính

  1. bạn ơi lm s để mk có thể cho file ghi âm giọng nói của mk trên điện thoại vào camtasia studio 8 vậy

  2. bạn cho mình hỏi phải cài itunes trước rồi mới cài itools được ak bạn. sao mình tải itools về cài ko được ak?

  3. sao minh cam vao co luc no khong nhan phan Media vay ban? lien he facebook mjnh gjip mjnh cai
    Khi Không Còn Em bạn nhé.tks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa