10 thoughts on “Hướng dẫn copy dữ liệu từ máy tính sang iPhone

  1. Làm thế nào để thay đổi phông chữ của bản PDF khi đã đưa từ máy tính vào đt ạ, chữ nó nhỏ xíu à khó đọc 🙁

  2. bạn ơi cho mình hỏi,mình mới tải itunes về máy,mà khi ấn vào sách rồi ấn vào thêm vào thư viện ấy,nó hiện nên URL, mà mình không biết điền j vào nữa,bạn xem giúp mình vs ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *