Hướng dẫn đánh trống múa lân | Các kỹ thuật bổ trợ, cách cầm dùi và bài tập | TEAM VĂN LANGHôm nay là một bài hướng dẫn đánh trống múa lân riêng biệt để cho anh em tập nâng cao và bổ trợ độ dẻo dai đôi tay nhé ! Chúc ae thành công ! Chúc…

Nguồn: https://fumceunice.org/

Xem thêm bài viết: https://fumceunice.org/category/giai-tri/

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa