6 thoughts on “Hướng dẫn đóng gói phần mềm C# sử dụng Advance Intaller

  1. xem video của bạn mình làm được rồi, nhưng bạn giúp mình cái này với, trong cái PM của mình có thư mục media, bao gồm các âm thanh ở trong đó, khi mmình copy các file âm thanh ấy vào mục file and thì khi cài đặt xong mở ra không có âm thanh, bạn giúp mình với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *