42 thoughts on “Hướng dẫn kĩ thuật chào của múa lân và kĩ thuật lắc lân Múa Lân

  1. Làm sai không nên hướng dẫn nhé… nếu hướng dẫn mà người không biết sẽ làm sai theo bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *