6 thoughts on “Hướng Dẫn Múa Lân Cơ Bản – Tập Múa Lân Lên Đầu – LSR Phước Nghĩa Đường 2019

  1. A có thể cho em biết thông tin để có thể giao lưu với a trong ngày đoàn em biểu diễn múa lân sư rồng ở lễ giổ tổ Hùng Vương tới ko ạ

  2. Đoàn này sẽ một bước lên mây nếu sỡ hữu 2 hay 3 con Lân Phật Sơn & Hạt Sơn truyền thống nếu có 3 sừng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *