Author

hatuankhang90@gmail.com

45 thoughts on “Hướng dẫn nâng cấp Windows XP lên Windows 8.1

  1. mình vừa vào là nó nói như thế này "You need at least 20 GB on drive C to install Windows." giờ thì phải làm sao các bạn

  2. sao mình cài nó toàn hiện " We can't connect right now" ko vậy, rõ ràng là mình đã có kết nối 3g rồi mà, bạn chỉ mình cách khắc phục với

  3. sao no cu ghi la the resour you are looking for might have been removed ,had its name changed,or is temportarily ununavilunaviabn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *