5 thoughts on “Hướng dẫn phục hồi file Excel bị lỗi không mở được

  1. bạn ơi, tớ làm đến đoạn recover formulas thì xuất hiện khung " unable to read file". bạn giúp mình với, cám ơn bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *