Author

hatuankhang90@gmail.com

One thought on “Hướng dẫn sử dụng Edraw Max pro 9.0 – Tập 01: Vẽ lưu đồ quá trình (FlowChart)

  1. Nó cứ tự động chuyển về 1%, nên không xem được và rất khó để làm việc, cứ phải Zoom liên tục. Có cách nào fix size không nhỉ. Cảm ơn bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *