4 thoughts on “Huong dan su dung Numbering – Bullets – Multilevel list, Hướng dẫn Đánh tự động các mục đầu dòng

  1. anh ơi cho em hỏi là ví dụ em muốn chèn bullets dạng * Trận đấu * thì phải làm sao ạ, làm sao để xuất hiện một cái bullest đằng sau như vậy ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa