6 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng Word 2007: Định dạng văn bản – Chỉnh sửa văn bản

  1. Dạ viết cái cộng hòa xã hội kia không dùng dấu cách mà vẫn đưa nó sang bên kia thì làm thế nào ạ??? Cháu toàn phải dùng dấu cách thôi à.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *