Author

hatuankhang90@gmail.com

2 thoughts on “Hướng dẫn tạo gói setup cho phần mềm tạo bằng C# – make setup file with visual studio 2010

  1. Cho mình xin link tải đúng bản visual mà bạn dùng trong clip này đi! Với lại chỉ cần cài visual là xong hay phải thêm pm nào / plugin / add on nào nữa thì mới tạo được build cài đặt nhỉ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *