16 thoughts on “Hướng dẩn thay nút home iphone 6

  1. a cho em hỏi vân tay còn hoạt động nhưng nút home nhấn không ăn. Phải đường dây đứt không? Do chỗ nào a?

  2. Anh Huân ơi anh làm 1 video thảo luận về mấy máy iPhone 6 mất vân tay đang tràn về gần đây được không ạ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa