Author

hatuankhang90@gmail.com

17 thoughts on “Huong dan trinh bay van ban hanh chinh

 1. Dấu gạch chân của phần tên cơ quan ban hành văn bản theo TT 01 quy định 1/3 đến 1/2 độ dài dòng chữ nhưng bạn gạch quá dài hơn 1/2

 2. Tôi dùng Shift + F3 chuyển chữ hoa sang thường và chữ thường ra chữ hoa bị lỗi vì có chữ to chữ nhỏ, có cách nào khác không bạn?

 3. cách trình bày văn bản cho trẻ con học ak. chia cột rồi copy page vào thì cũng chịu. vậy còn làm video hướng dẫn chứ

 4. Chào bạn, tôi là giảng viên dạy chương trình văn thư – hành chính, tôi có các nhận xét về bài thực hành của bạn như sau:
  1. Ô số 01 (Quốc hiệu): Độc lập – Tự do – Hạnh phúc mới đúng chứ không phải Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.
  2. Ô số 03 (Số, ký hiệu văn bản): Chữ “Số:       /QĐ-ĐHQG” mới đúng thay vì “SỐ:     /QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH”.
  3. Ô số 04 (Địa danh, ngày tháng năm ban hành): Phải đặt canh giữa so với Quốc hiệu chứ không phải canh lề phải. Ngoài ra, Thành phố (phải viết đầy đủ) chứ không phải Tp.
  4. Ô số 5a (Tên loại văn bản): Dưới tên loại và trích yếu phải có đường kẻ từ 1/3 đến 2/3 so với trích yếu nội dung văn bản.
  5. Phần Căn cứ, bạn nên để theo thứ tự: Quyết định thành lập Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Quy chế tổ chức và hoạt động, văn bản chuyên môn (của Bộ Giáo dục và Đào tạo),…
  6. Sau chữ QUYẾT ĐỊNH phải có dấu “:”
  7. Các điều thụt vào 1,27 cm (01 tab) theo quy định.
  8. Kết thúc nội dung văn bản phải có dấu “./.”
  9. Ô số 9b (Nơi nhận): Không được giãn cách 6 pt như bạn làm đâu nhé.

  Bạn có thể đối chiếu những điều tôi nói ở Thông tư 01/2011/TT-BNV, Phụ lục 1.3 (Quyết định cá biệt, quy định gián tiếp).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *