Author

hatuankhang90@gmail.com

35 thoughts on “Hướng Dẫn Trống Thượng Đường

  1. Đúng là thầy có công đức lớn ,mong thầy có nhiều vi deo hướng dẫn học đánh trống từng bước từng nhịp cụ thể để cho những thầy và những đạo hữu được hiểu thêm về các nhịp trống , mong thầy có sức khỏe tốt để hướng nhẫn các cv trống công đức .adidaphat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *