Author

hatuankhang90@gmail.com

43 thoughts on “Hướng dẫn xóa chữ trong ảnh bằng Photoshop CS6..

  1. PTS hướng dẫn ngu,
    Muốn xóa đối tượng được chon, khi chọn đối tượng vào Edit->Fill->Content-aware để xóa đối tượng được chọn

  2. vớ vẩn vào fill bấm content-aware gõ ok mà bảo bấm delete . Nếu vùng chọn phức tạp còn phải làm nhiều thứ…

  3. bạn ơi. sao mình xóa chữ. mà hình nó bị nhem vậy bạn. chỗ hình có chữ không còn nguyên nữa…hjchjc. giúp mình với dk k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *