Author

hatuankhang90@gmail.com

3 thoughts on “khach san boulevard 3 sao phu quoc, boulevard hotel 3 star phu quoc

  1. Toi đa đi nhieu nơi,nhung khách san này la 1 khách san tốt nhat ..đẹp hơn thực tế,đội ngu tiep vien nhiệt tinh,phòng đạt tieu chuan 4 sao..ăn sang quá ngon,bài tri đẹp,rat bo ích cho 1 chuyen du lich phu quoc…( đac biet gia phong re,xe đua đón cao cap,gia 3/4 theo gia gốc đi ở ngoai) nhat đinh toi se đến 1 ngay gan nhat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *