“Khát” nước ở Đà Nẵng: “Nước đến chân mới nhảy”VTC1 | Chỉ đến khi cuộc khủng hoảng nguồn nước trở nên không thể kiểm soát, chính quyền Đà Nẵng mới rục rịch triển khai những giải pháp đã nằm trong kế hoạch trước khi kịch bản thiếu nước xảy ra.

source: https://fumceunice.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://fumceunice.org/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa