Author

hatuankhang90@gmail.com

21 thoughts on “Không bao giờ chửi bậy nữa

  1. Đạo đức lý tưởng , lối sống văn hóa để đâu , tại sao các có thể sống đồi bại như vậy ? . lời bác dạy t vẫn nhớ nên t k chửi bậy

  2. Ok!Xin chào các bạn.Kể từ ngày hôm nay mình sẽ quyết định không chửi bậy nữa và trở thành TRAI NGOAN….
    Đ!t con mẹ….,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *