Author

hatuankhang90@gmail.com

2 thoughts on “Kĩ thuật chèn video vào bài giảng điện tử powerpoint

  1. Cho e hỏi sao đoạn video e đang mở 1 lúc thì bị chậm lại, như đang bị vấp. Làm sao để khắc phục ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *