16 thoughts on “Kịch: Nỗi Buồn Mẹ Tôi – Cẩm Ly; Hoài Linh; Hồng Vân

  1. Thương mẹ nhớ mẹ, còn chưa báo đáp phận làm con nữa , huhu, chỉ mới báo đáp đc hình hài con nên người thôi , hu hu

  2. Chị 4 đỉnh lắm! NSND Hồng Vân tuyệt vời, Hoài Linh khỏi chê!!! ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *