42 thoughts on “Kiểu Tóc Giúp Bạn Đẹp Trai Lãng Tử – Middle Part | 30Shine TV

  1. Mặt nhìn già, để kiểu này mặt nhìn phải thư sinh mới đẹp, còn mặt già và dữ thì để kiểu khác chứ kiểu này không hợp.

  2. Kiểu tóc của thầy giáo mưa đây chứ đâu. Nhưng ông này để đéo hợp, xấu vcl. 30 shine tư vấn như cặc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *