Lân Sư Rồng Singapore | Ngày Hội Lân Quốc Tế Tại Huế 2019, Tranh Giải LSR Lên Mai Hoa ThungĐây là tiết mục dự thi của đội Lân Sư Rồng đến từ Singapore | Ngày Hội Lân Quốc Tế Tại Huế 2019 – Tranh Giải Lân Sư Rồng Lên Mai Hoa Thung 1th Genting.

source: https://fumceunice.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://fumceunice.org/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa