5 thoughts on “Lễ hội chùa tiên đầm đa năm 2019

  1. Ai ma hát rất hay. Minh ko hiểu về chầu văn. Nhung hat về mẹ ÂU cơ . Quá hay và đi vào lòng người.

  2. nam mo adidaqhat con kinhlay đuc cha mau mẹ cau cho gd các mẹ anh chị con cháu mạnh khỏe hạnh Phúc và thành đạt

  3. Năm nay mình đã đăt chân đến nơi này.thật sự cảnh vật rất đẹp . núi rất cao. cứ trèo mà bật thang thẳng đứng cao ơi là cao.vào cửa cha ra cửa mẹ giống như được sinh ra thêm lần nữa.ra đến nơi được gặp mẹ luôn.rất muốn đến lần nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *