28 thoughts on “Linh kiện đầy đủ ráp amply 0935323378

  1. Xin hỏi shôp tư vấn cho . Tôi đang dùng 1 âm ly cafonia pro 468b hàng nhập hàn sin chỉ chạy 4so nên công suất hơi yếu , tôi muốn nâng cấp công suất lên để kéo được 1cặp bát 25 và 1 cặp 30 thì phải thay biển áp ,mạch cs bao nhiêu, và thêm bộ echo revot + .tổng tiền là bao nhiêu shôp báo giá cho tôi muốn đặt mua.
    Xin cảm ơn.
    0868145045

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa