31 thoughts on “Lưỡi câu cá lóc cực kỳ nhạy lưỡi kéo 01258910022

  1. Mô phật! Thí chủ bán lưỡi câu chứ có bán dâm đéo đâu mà giấu giá như mèo giấu cức thế! Thật là nhảm lồn quá đi! Mô phật! Tội lỗi, tội cmn lỗi

  2. Mình dùng lưỡi 50k vẫn lên cá ầm ầm .con 3kg không ăn thua.lò xo AK .đủ kích cỡ luôn .ae nào quan tâm zalo 0901562867

  3. vì đam mê đi câu từ người không biết gì về lưỡi câu, nhưng hiện nay tui có thể làm tất cả các lưỡi câu, muốn câu cá gì thì tự làm lưỡi, tui cũng giao lưu rất nhiều các cần thủ và rất nhiều những đàn anh làm lưỡi câu, cũng nói thật nha bạn đừng buồn, chỉ có 1 mẫu lưỡi câu của bạn mà bạn nói nhiều quá, bạn nói bạn câu rất nhiều loại nhưng không có lưỡi nào bằng lưỡi của bạn làm, có tự tin quá không bạn, nói thật lưỡi của bạn còn thua xa lắm,làm lưỡi câu cũng là một đam mê, bạn cho là bạn giỏi nhưng bạn nên nhớ, còn rất rất nhiều người giỏi hơn bạn (quá tự cao)

  4. Không biết tôn sư trọng đạo, luôn chỉ chích chê bai người thầy dại mình. Lưỡi có cho cũng không nhận nói chi là bán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa