39 thoughts on “lưỡi câu cá lóc,lưỡi rê đáy mẫu mới.

  1. Lúc trước mình hay làm lưỡi câu lóc cho riêng mình.cũng tạm ổn.nay thấy bạn làm mẫu này đệp đó

  2. mình còn non lắm hồi giờ câu mồi giả không ah, giờ bể quá mới chuyển qua câu nhái thật đây

  3. Bạn làm lưỡi câu cá lóc trong nhọn hoắc hay thiệt lúc trươcq mình mua không ak có tự làm được đâu bạn giỏi quá 🤝🤝🔔🔔🔔🔔👍👍🔔🔔👍👍👍👍👍👏👍👏👍👏👍👏👏👍👏👍👏🔔👏🤝👏👏🤝🤝😙🤗🤝🤗🤗🤝🤗🔔🤗🔔🤗🔔🤗🔔🤗🔔

  4. Làm đc lưỡi câu rất công phu ak bạn mình ủng hộ bạn đây rảnh ghé mình giao lưu nhé

  5. có lưỡi câu rê đáy mẫu mới này tây mùa nước nổi này miền tây đi câu kiếm bộn cá cho coi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *