Author

hatuankhang90@gmail.com

30 thoughts on “Màn đấu võ thuật hài hước, không thể nhịn cười :))

  1. 8:29 tại cơ thể thằng mập trơn thôi còn ko thằng ốm xác định với cái trọng lượng như thế nằm lên là tắt điện rồi

  2. Thằng béo la Trung Quốc đứa con gái gây la việt nam thế mà các vị lãnh đạo Vẫn sợ Trung Quốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *