15 thoughts on “Mời Bạn Vui Múa Ca – Nhạc thiếu nhi lớp 1 – Nhạc & Lời: Phạm Tuyên

  1. 😂🍀😋😡❣️🤧😀😅😂😃💩😩😀😍🤬😞❤️😢🤪😥🤣🤗😄🤣🤣☺️😁☺️🤮🤢😇😅😱😊🤨🙂😒💔🤩😆😊😀😅😇😍😋🤨😏😕🙁☹️😣😖😟🤩🤪😚😌😊😆😁😄😃😂🙂😘😛🧐😒😞😔😎😜😙😉☺️🤣🙃😗😝🤓😎😜😙😉🙃😗😝😝😗

  2. 💖❤️💜😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😇😍😍

  3. Chim ca líu lo. Hoa như đón chào. Bầu trời xanh. Nước long lanh. La la lá la. là là la là . Moi bạn cùng vui múa vui ca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *