3 thoughts on “Nạ Bắc Swhite siêu phẩm trị mụn- Nguyễn Ngọc Tiền

  1. Ko ra gì đâu mọi người ơi . Dùng mụn mọc nhiều lắm . Nghe nói hay lắm nhưng toàn lừa đảo thôi mình bị rồi nè mụn mọc quá trời luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *