Nghệ thuật dùng còi (The art of honking)Tiếng còi điều độ và hợp lý của trọng tài góp phần làm nên một trận cầu hấp dẫn, không bị vỡ vụn.
Giống như tiếng còi trong bóng đá; tiếng còi khi tham gia giao thông nếu không đúng lúc, đúng chỗ sẽ gây mất tập trung, và còn gây ức chế về mặt tâm lý cho người điều khiển các phương tiện giao thông.


The referee’s moderation and reasonableness of using whistle will contribute to a fascinating match.
Similar to whistling in soccer matches; honking in traffic without the right time, right place will cause distraction, and also affect other drivers psychologically.

Nguồn: https://fumceunice.org/

Xem thêm bài viết: https://fumceunice.org/category/bong-da/

3 thoughts on “Nghệ thuật dùng còi (The art of honking)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa