27 thoughts on “Ngộ không kì truyện – thuyết minh

  1. T xem vì có Bành Vu Yến và thanh niên Dương Tiễn. Bành vu yến là cái tên mới nổi sau đàn anh An Chí Kiệt. Còn thanh niên Dương Tiễn( Dư Văn Lạc) tôi biết đến từ phim Nam nhi bản sắc 2005 . Bành Vu Yến có thể sẽ thành 1 ngôi sao võ thuật nổi trội . còn thanh niên Thiên bồng chả biết là ai.

  2. Kim ngân bảo kích của lữ bố ( dương tiễn) còn ngông đó
    Thành phật thì nó đập cho đél có đg chạy nhé dương tiễn

  3. lúc này anh Khĩ chưa có hoả nhãn kiêm tinh chưa buff đan được các kiểu …. nếu không Dưởng Tiễn tuổi tép sánh vai nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *