3 thoughts on “Ngộ không kì truyện [Wukong 2017] Trận chiến mãn nhãn nhất Nhạc trẻ remix 2017

  1. Cũng gọi là ngang ngang nhau nhưng sau nay đấu với ma la vô thiên thì sức mạnh lúc đấy thì phải ngang phật tổ dương tiễn chỉ là con kiến thôi nha

  2. Thế là dương tiễn mới là đệ nhất ư
    Quả đó đấm vào tim ngộ ko ,ko có nữ chính thì ngộ lên bàn thờ cmnr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa