Author

hatuankhang90@gmail.com

5 thoughts on “[Ngộ Không Truyền Kỳ] Tạm Biệt Ae Sever 202 | Top 1 Sv 202 Lừa Đảo Nghỉ Thôi

  1. Thằng soha game này lừa đảo từ lúc mình chơi NKTK trên PC Webgame đó bạn, chiêm mồi đập top gê lắm, bạn mình mất cả tỷ đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *