7 thoughts on “nối tóc công nghệ Fiberglass Salon Bắc Hugo

  1. Cho mình hỏi. Nam nối tóc dài và để hớt tóc kiểu Man Bun thì được không ạ. Giá tầm khoảng bnhiu vậy ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *