Author

hatuankhang90@gmail.com

3 thoughts on “NVHL – Video hướng dẫn sử dụng phần mềm điểm danh

  1. Điểm danh thủ công thì không cần phải đăng ký vân tay, áp dụng cho cả học viên và nhân viên huấn luyện

  2. cho em hỏi nếu điểm danh thủ công mà học viên chưa đăng ký vân tay thì có điểm danh được không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *