Phim hành động "Wu Kong / Ngộ Không Kỳ Truyện" Trailer #3Ngộ Không Kỳ Truyện kể về thời niên thiếu của Tôn Ngộ Không, khi vua khỉ chưa trở thành Tề Thiên Đại Thánh. Kiêu căng, ngạo mạn, phá vỡ luật lệ và xúc phạm thần tiên nên Ngộ Không đã bị phạt đày xuống cõi nhân gian. Tại đây, anh đã trở thành một hiệp khách.

Lịch chiếu:

Nguồn: https://fumceunice.org/

Xem thêm bài viết: https://fumceunice.org/category/giai-tri/

17 thoughts on “Phim hành động "Wu Kong / Ngộ Không Kỳ Truyện" Trailer #3

  1. "Từ đây đến vạn năm sau. Các ngươi sẽ ghi nhớ cái tên này. Ta chính Là Tề Thiên Đại Thánh…. TÔn…. NGộ….KHÔNg!!"
    Ngầu vãi đái !!😋😋

  2. Ý kiến riêng : sao lúc đánh nhau vs thiên tướng giống lúc đánh nhau vs chư cương liệt của đạo diễn châu tinh trì vậy nhỉ ??? :)) nhận gạch đá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa