12 thoughts on “Rửa mặt với nước chanh thay sữa rửa mặt, bạn sẽ phải bất ngờ với điều xảy ra sau đó

  1. Mik vừa lấy chanh bôi vào mặt song rửa sữa rửa mặt song lấy nước vò gạo đắp lên mặt có bị ls ko ak

  2. Sau khi rửa mặt nước ấm vs nước cốt chanh , mình có thể rửa mặt lại bằng nước sạch ko ạ

  3. Rửa mặt với nước chanh thay sữa rửa mặt, bạn sẽ phải bất ngờ với điều xảy ra sau đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *