12 thoughts on “Sau khi dùng dầu gội Cỏ Mực Mộc Nhu 3-4 bữa chị Ánh Pha đã thấy tóc mình chuyển màu

  1. Tôi dùng 10 ngày liền rồi chưa thấy chuyển biến gì mà bà này kêu 3,4 lần đã thấy đen. Nói vậy dóc quá trời

  2. Mở đối thoại nhằm mục đích để quảng cáo thực tế sp của người dùng thì lại cài thêm nhạc mở to át hết lời thoại .. Chịu chết luôn !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *