11 thoughts on “Sửa lỗi GPS trên điện thoại | Siêu thủ thuật

  1. Mình không có nhu cầu sử dụng GPS Mà sao lúc nào máy cũng hiển thị , đang tìm kiếm GPS Hoài nên máy mau hết pin ,

  2. Sao các vedeo của kênh khác đều tua tốc độ nhanh được còn kênh ad không tua được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *